Kristoffer

Administrerende direktør

"Telefon som salgsverktøy gir de beste kundene. Den gode samtalen er sterkt undervurdert!"

982 46 621
kristoffer@consort.no

Erlend

Salgsdirektør

"Hvorfor velge feil når du kan velge rett?"

453 90 075
erlend@consort.no

Karoline

Salgsleder

"Ro i samtalene og tempo mellom dem!"

Rune

Økonomidirektør

"Det er når oppdragsgiver hører fra en kunde om sin positive opplevelse med samtalen fra Consort at jeg vet jeg har gjort jobben min. Sunn fornuft satt i system, det skal være gøy det!"

rune@consort.no

Aleksander

KAM

"Prat vanlig!"

aleksander.roel@consort.no

Olav

Salgsleder

"La meg tenke litt på det da!"

olav.wiiburg@consort.no

Inger Marie

Rapporteringsansvarlig

"Selv om vi – på papiret – gjør nesten det samme hver dag, så gir hver dag nye opplevelser. Her er det lov å være litt rar, vi omfavner det unike!"

924 53 894
img@consort.no

Daniel

Salgsleder / KAM

"An eye for eye only ends up making the whole world blind."

950 88 704
daniel.g.johansen@consort.no

Morten

Salgsleder

"Gjør det enkelt, gjør det effektivt, gjør det ofte!"

Lisa Marie

Driftssjef

"Enkelt og greit!"

947 99 919
lisamv@consort.no

Kine

Kundekonsulent

"Å få ansvar, tillit og muligheten til å forme min egen arbeidsdag gjør at jeg ser at jobben min utgjør en forskjell – og det gjør at jeg trives!"

Jan Erlend

Avdelingsleder

"Å selge mest er bra, å selge best er bedre. Ærlighet varer lengst, og ærlighet selger varer lengst."

454 41 656
holmen@consort.no

Roar

Salgsleder

"I Consort får jeg rom til å være meg sjøl – jovial og ujålete. Sjokkerende nok gir det jo resultater!"

901 08 614
roar@consort.no

Peder

Leder Kvalitet & Kundereise

"Jeg stortrives i Consort med å representere bunnsolide navn, det viktigste for meg er å behandle kunder på en ryddig og pålitelig måte."

481 08 845
peders@consort.no

Henning

Kundekonsulent

"Kjøle luggumt!"

Carl

Kundekonsulent

"Hvis du ikke kan forklare ting enkelt, så har du ikke skjønt det godt nok!"

Ved Solsiden i Trondheim sentrum finner du folk som siden 2010 har stilt seg selv dette spørsmålet; kan det bli bedre?


Vi er fornøyde med at det ofte kan føles som svaret på det spørsmålet er nei, og det er derfor viktig for oss at vi vet at det riktige svaret alltid er et rungende ja.

Som selgere er det litt paradoksalt at vi skal jobbe mot et nei: Kan jeg bli bedre? Kan telefonsalg gjøres bedre? Kan dette systematiseres bedre? Kan resultatet bli bedre? Kan dette tilbudet formidles bedre? Kan kunden ivaretas enda bedre?

Kan vi utnytte potensialet bedre? Heldigvis er svaret alltid ja!

Vi har våre kjerneverdier som skal prege alt vi gjør. I kontakt med kunder, oppdragsgivere og ansatte skal Consort – hver eneste dag – være:


Leken
Det er ingen selgere som presterer godt hvis de ikke trives på jobb. Det er få kunder som blir fornøyde av å snakke med en kundebehandler som ikke er engasjert eller interessert. Vi mener at en stor del av nøkkelen til suksess ligger i å ha det gøy! Vi ønsker å ha ansatte som gleder seg til å komme på jobb.

Oppmerksom
For å lykkes med salg må man være våken og fokusert, på hvem man snakker med, hva man sier når og hvorfor. For å være en slik selger er man avhengig av en arbeidsplass med kolleger som er oppmerksomme, både når det gjelder salgsteknikk, resultater og arbeidsmiljø.

Ekte
Vi tror på at ærlighet varer lengre enn det aller meste. Vi har et genuint ønske om å bidra til at folks forhold til selgere skal bli enda bedre. Det går an å gjøre dette på en redelig måte samtidig som man ivaretar resultatet. Consort er etterrettelige og grundige, vi står for langsiktighet og bærekraftighet.

Underveis
Consort er levende opptatt av kontinuerlige forbedringer. Ikke bare av våre prestasjoner og vår effektivitet, men også å forbedre hverdagen til våre oppdragsgivere og deres kunder. Og selv om svaret alltid er ja, vil vi aldri slutte å stille spørsmålet: Kan det bli bedre?

GDPR i Consort

Consort tar GDPR og personvern på alvor. Vi har jobbet med dette siden april 2017 og er bransjespesialister og fullt compliant som selskap. Vi har også et eget GDPR-utvalg internt som kontinuerlig jobber for å etterse og ivareta personopplysninger vi besitter på vegne av våre oppdragsgivere, på en korrekt måte.

 

1. Har Consort databehandleravtale med sine oppdragsgivere?

Ja, Consorts databehandlersavtale er kvalitetssikret av advokater i Abelia og samtlige oppdragsgivere har avtale med Consort.

 

2. Er personopplysninger i Consort sikret på en forsvarlig måte?

Alle personopplysninger lagres trygt hos våre underleverandørers datasentre. All overførsel av data fra disse datasentrene gjøres over krypterte linjer, via sikker filoverføring eller SFTP og er beskyttet bak Consorts tilgangssystem. Tilgangen er formålsbestemt og begrenset etter minimumsprinsippet.

 

3. Hvor er data lokalisert? (Geografisk) – Og fra hvilke land har personell tilgang selv om dataene er i Norge/EU? 

Data er lokalisert i Nord Irland, hos Amazon. Ingen utenom EU har tilgang til data, vi har heller ikke underleverandører lokalisert utenfor EU/EØS.

 

4. Kan Consort slette persondata om ønskelig?

Ja, det kan vi. Etter ønske fra Kunde kan Consort slette den data som Kunde ønsker. Vi gir også beskjed til oppdragsgiver/dataeier om kundes respons.

 

5. Sletter Consort automatisk data?

Ja, alle personopplysninger som ikke har et formål gitt av oppdragsgiver, eller når oppdraget er utført – blir uopprettelig anonymisert i våre systemer. Vi lagrer aldri personopplysninger lengre enn 30 dager når oppdrag er ferdigstilt


6. Hvilke data lagres i Consort?

Databehandleravtalen inneholder en liste over all data som kan lagres i Consort. Hvilke data som lagres, bestemmes av Dataeier. Consort er databehandler og behandler personopplysningene i tråd med oppdragsgivers/dataeiers bestilling.

 

7. Har Consort årlige sikkerhetsrevisjoner?

Ja, Consort utfører årlige sikkerhetsrevisjoner.

 

8. Har Consort rutiner og varsling ved sikkerhetsbrudd?

Ja, alle avvik der personer utenfor Consort får tilgang til data varsles til oppdragsgiver.

 

9. Har Consorts ansatte taushetsplikt i forhold til persondata som blir behandlet?

Ja, alle ansatte hos Consort har taushetsplikt i forhold personopplysninger hos våre oppdragsgiveres kunder.

 

10. Sikrer Consort at behandlingen av data er lovlig?

Ja, vi vurderer fortløpende innkomne oppdrag i tråd med ønsket behandling og hva som er innenfor lovverket. Som databehandler, har vi et ansvar for å informere dataeier/oppdragsansvarlig, dersom ønsket formål med behandling av personopplysninger avviker fra lovverket.

Consort er også medlem av bransjeorganet ANFO, samt medlemsbedrift i NHO service, og sparrer jevnlig med juridiske instanser innunder disse om lovverket.

 

11. Når blir GDPR gyldig for Norge?

Forordningen begynte å gjelde i EU 25. Mai, og i Norge trådde den i kraft 20. juli.

 

Har du ytterligere spørsmål om Consort og GDPR? Send oss en mail på post@consort.no